B&B Veluwe

B&B Veluwe

Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

We zijn heel easy going, maar om misverstanden te voorkomen is het goed om een aantal voorwaarden te hebben voor het verblijf bij Bed&Bike Veluwe. Deze vind je hieronder. Bij het boeken wordt er akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

Reservering

 • Bij de reservering dient altijd correct melding te worden gemaakt van het aantal personen dat bij Bed&Bike Veluwe zal overnachten.
 • De reservering is pas definitief na bevestiging van de reserveringsaanvraag door Bed&Bike Veluwe en de betaling van de factuur is voldaan. De betaling dient altijd volledig vooraf te zijn voldaan.
 • Een reservering kan kosteloos tot twee weken van tevoren worden geannuleerd. Daarna zal het volledige bedrag alsnog in rekening worden gebracht. Bed&Bike Veluwe heeft zelf ook het recht om een reservering te annuleren tot één maand vooraf zonder opgaaf van reden. Het reeds betaalde bedrag wordt zonder kosten gerestitueerd aan de boeker.

verblijfsduur

 • Bed&Bike Veluwe kan geboekt worden vanaf 2 opvolgende nachten.
 • De maximale verblijfsduur is 30 dagen.

verblijf

 • Inchecken kan vanaf 15.00. De sleutel zal klaarliggen in het kluisje. Verdere instructies voor het inchecken volgen per e-mail (locatie van het kluisje en de code voor het kluisje).
 • Uitchecken kan tot uiterlijk 11.00 en je kan dan eenvoudig weer de sleutel in het kluisje achterlaten. Voordat je de deur dichttrekt, vragen we je wel om alle afval te verzamelen en in een afvalzak buiten de deur te zetten. Daarnaast vragen we je om al het bedlinnen en de handdoeken op één plek in het huisje neer te leggen. 
 • Bij elk verblijf zit de eindschoonmaak bij de prijs inbegrepen. 
 • Bij elk verblijf dient toeristenbelasting voldaan te worden. De prijs hiervoor is €2,50 per persoon per nacht.
 • Tijdens het verblijf worden handdoeken en bedlinnen 1x per week verschoond. De kosten hiervan zijn bij de prijs inbegrepen.
 • Het tiny house is zelfvoorzienend. Daarom is er een keuken om je eigen ontbijt/lunch/diner te maken.
 • De prijzen zijn inclusief gas, water, elektra, airco, bed-, bad- en keukenlinnen. Het gebruik van koffie en thee is gratis. Tevens is gebruik van internet gratis.
 • Parkeren kan in de omgeving van het tiny house. Doordeweeks kan dit bij pannenkoekenhuis Den Strooper en in het weekend is dit mogelijk bij KWA Vrijetijdskunstenaars.

huisregels

 • Huisdieren zijn niet toegestaan bij Bed&Bike Veluwe.
 • Roken is niet toegestaan bij Bed&Bike Veluwe, zowel binnen als buiten op het terras.
 • Het is niet toegestaan om bezoekers te ontvangen.
 • Alcoholmisbruik is verboden, dus geniet, maar drink met mate. Het is bij Bed&Bike Veluwe ten strengste verboden om drugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen. Politie wordt altijd ingeschakeld.
 • Bed&Bike Veluwe vraagt haar gasten om zich van luidruchtigheid te onthouden, zowel binnen als buiten. Alle muziek, en elk ander geluid, moeten op kamersterkte zijn afgestemd, zodat er geen geluidsoverlast ontstaat voor de natuur en omwonenden. 
 • Het staat Bed&Bike Veluwe vrij om gasten bij overtreding van de huisregels dan wel ongepast gedrag de toegang tot het tiny house met onmiddellijke ingang te ontzeggen zonder enige restitutie van de verblijfskosten.

schade en aansprakelijkheid

 • Bed&Bike Veluwe is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies of diefstal die je hebt of ondervindt tijdens je verblijf. Mocht er tijdens je verblijf schade worden veroorzaakt aan de accommodatie of de inrichting ervan, laat het dit ons dan onmiddellijk weten per e-mail of Whatsapp (06-nummer volgt per e-mail na het reserveren). De kosten voor de schade zullen volledig bij jou in rekening gebracht worden. Deze kosten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
 •  Bij verlies of anderszins niet retourneren van de sleutel van het tiny house worden hiervoor alle voortvloeiende kosten bij de gast in rekening gebracht. Deze kosten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Is de sleutel per ongeluk meegenomen naar huis? Dan ben je verplicht de sleutel binnen 2 dagen persoonlijk te overhandigen of via aangetekende post op te sturen.
 • Bed&Bike Veluwe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade door de gast(en) als gevolg van het verblijf in het tiny house. Gasten vrijwaren Bed&Bike Veluwe tegen aanspraken dienaangaande. Bed&Bike Veluwe is niet aansprakelijk voor storingen in en om het tiny house, zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van het tiny house.
 • Bed&Bike Veluwe is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van Bed&Bike Veluwe.
 • Bed&Bike Veluwe is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) aan de zijde van Bed&Bike Veluwe. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Bed&Bike Veluwe voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Bed&Bike Veluwe uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Aansprakelijkheid van Bed&Bike Veluwe voor enige gevolgschade is uitgesloten.
 • Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Bed&Bike Veluwe beperkt tot het factuurbedrag.
 • Gasten van Bed&Bike Veluwe dienen zelf alle redelijke maatregelen te nemen teneinde schade, verlies of diefstal van eigendommen te voorkomen. Dit bijvoorbeeld door bij tijdelijke afwezigheid het tiny house deugdelijk af te sluiten en gebruik te maken van de sleutelkluis.

overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Bed&Bike Veluwe gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: ziekte van (een van) de eigenaren van Bed&Bike Veluwe, schade aan het tiny house wegens storm, brand of anderszins waardoor een normaal gebruik van het tiny house (tijdelijk) niet mogelijk is, extreme weersomstandigheden, storingen in het stroomcircuit of maatregelen van overheidswege.
 •  Bij geheel of gedeeltelijke ontbinding zal de reeds gedane betaling worden teruggeboekt, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

klachten

 • Bed&Bike Veluwe doet er alles aan om jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken! Maar is er toch iets dat niet naar wens is? Laat het dan weten en dan zullen wij jouw klacht met spoed behandelen, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.

verwerking persoonsgegevens

 • Bed&Bike Veluwe verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat deze rechtstreeks aan ons worden verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
 • De persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende doelen: het afhandelen van betalingen, gasten te kunnen bereiken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, gasten te informeren over de wijzigingen van onze diensten en wettelijke verplichtingen zoals de belastingsaangifte.
 • Bed&Bike Veluwe bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
 • Bed&Bike Veluwe verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst met gasten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 • Gasten van Bed&Bike Veluwe hebben altijd het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Mail hiervoor naar info@bedandbikeveluwe.nl. Om er zeker van te zijn dat dat het verzoek door jou zelf is gedaan, vragen wij om bij deze e-mail een kopie van jouw legitimatiebewijs mee te sturen. Maak hierin jouw BSN zwart ter bescherming van je eigen persoonsgegevens. Vervolgens reageren wij binnen vier weken op jouw verzoek.
 • Bed&Bike Veluwe neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat wij dat niet voldoende doen? Stuur dan een e-mail naar info@bedandbikeveluwe.nl.